power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2132536

Aktuálne informácie

28.4.2015 Situačná správa o stave zamestnaneckého prostredia

1.10.2014 Najčastejšie priestupky zamestnávateľov

EOK

Európsky hospodársky a sociálny výbor

NP centrum sociálneho dialógu SR

TRH PRÁCE +

Platforma právnej poradne

27.6.2016 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
3.6.2016 Výzva poslancom NR SR
  Poslanci Národnej rady SR budú na nadchádzajúcej schôdzi NR SR rokovať aj o novele zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona sa predkladá za účelom zvýšenia tarifných platov učiteľov. KOZ SR však trvá na tom, že je potrebné vyriešiť problematiku odmeňovania všetkých zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nakoľko platové tarify v platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona, sú hlboko pod zákonom stanovenou minimálnou mzdou. Z tohto dôvodu KOZ SR požaduje zvýšenie platových taríf vo všetkých platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona o 6% od 1. 9. 2016.
2.6.2016 Prezident KOZ SR navštívil najväčšiu základnú odborovú organizáciu v rámci automobilového priemyslu na Slovensku
1.6.2016 Návrh minimálnej mzdy a novela smernice 2014/67/EÚ o vysielaných pracovníkoch (1.6.2016, Z prvej ruky, Rádio Slovensko, hostia: Jozef Kollár, prezident KOZ SR, Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR a Danica Lehocká, generálna riaditeľka Sekcie práce MPSVaR SR)
1.6.2016 Spoločné rokovanie regionálnych rád KOZ SR
19.5.2016 Prezident KOZ SR J. Kollár diskutoval s členmi Výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu
18.5.2016 Rokovanie s členmi Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu
11.5.2016 Vyhlásenie Predstavenstva KOZ SR k návrhu opozičných poslancov
5.5.2016 Pietne spomienkové zhromaždenie
3.5.2016 Spoločné komuniké po stretnutí predsedu KBS a prezidenta KOZSR
2.5.2016 Pre odborárov je odkaz 1. mája jednoznačný: za európsku prácu požadujeme európsku plácu
27.4.2016 Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa opäť stretol s vysokoškolskými študentmi
19.4.2016 Pietne spomienkové zhromaždenie sa koná 5. mája 2016
13.4.2016 Neformálne rokovanie tripartity o Programovom vyhlásení vlády SR
22.3.2016 Solidarita s ľuďmi v Bruseli
15.3.2016

Rada predsedov KOZ SR schválila výzvu adresovanú budúcej vláde

14.3.2016 Ekonomické opatrenia po voľbách (11.3.2016, Z prvej ruky, Rádio Slovensko, hostia: Slavomír Manga, viceprezident KOZ SR a Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR)
8.3.2016 8. marec - MDŽ
8.3.2016 Medzinárodný deň žien - Prekonávanie zábran
25.2.2016 Výzva Snemu KOZ SR členskej základni k parlamentným voľbám 2016
18.2.2016 Tlačová konferencia KOZ SR na tému: Čo nás čaká po marcových voľbách - štrajky alebo kultivovaný sociálny dialóg? (Posúdenie volebných programov politických strán z pohľadu priorít a cieľov odborov)
16.2.2016 Rokovanie zástupcov tripartít štátov Vyšehradskej skupiny
3.2.2016 Riadiaci výbor Európskej odborovej konfederácie – nový štart programu pre sociálny poriadok
26.1.2016 Stretnutie predstaviteľov odborových centrál z Vyšehradskej štvorky
17.12.2015 KOZ SR chce podiel na agende tria predsedníckych krajín v EÚ
30.11.2015 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku si volil nové vedenie
19.11.2015 Z rokovania Snemu KOZ SR
11.11.2015 OZ potravinárov SR oslávil 25. výročie svojho vzniku
10.11.2015 Ponuka povinného zmluvného poistenia a asistenčných služieb ASSISTANCE od ČSOB členom odborov
9.11.2015 Prezident KOZ SR sa zúčastnil volebnej konferencie Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže
5.11.2015 Prezident KOZ SR Jozef Kollár diskutoval so študentmi Ekonomickej univerzity v Bratislave
5.11.2015 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016
5.11.2015 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016
2.11.2015 Európski odboroví lídri vyjadrili fotokampaňou solidaritu s tureckými odborovými zväzmi
2.11.2015 Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa stal viceprezidentom Európskej odborovej konfederácie so sídlom v Bruseli
28.10.2015 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2016
27.10.2015 Stretnutie členov MMF so zástupcami KOZ SR
7.10.2015 Minimálna mzda na Slovensku na budúci rok dosiahne 405 EUR
7.10.2015 Svetový deň za dôstojnú prácu
5.10.2015 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
2.10.2015 Nové vedenie Európskej odborovej konfederácie
30.9.2015 Európske odbory musia hájiť princípy solidarity a ľudskosti
29.9.2015 V Paríži sa začal 13. kongres Európskej odborovej konfederácie
18.9.2015 Výzva na pracovné miesto v EOK
16.9.2015 Manifestačný míting „Koniec lacnej práce v ČR“
12.9.2015 O 5 minút dvanásť (11.10.2015, STV Jednotka) - na tému minimálnej mzdy diskutovali aj zástupcovia odborárov
12.9.2015 Zvýšenie minimálnej mzdy (9.10.2015, Z prvej ruky, Rádio Slovensko)
12.9.2015 Minimálna mzda 405 EUR (Hosťami relácie Téma dňa (TA3) 8.10.2015 boli prezident KOZ SR Jozef Kollár a viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka - v zázname od 36:29)
7.9.2015 Spoločné rokovanie slovenskej a českej tripartity
27.8.2015 MLADÍ ODBORÁRI IDÚ DO AKCIE!
24.8.2015 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
21.8.2015 Riaditeľ odboru vzdelávania Európskeho odborového inštitútu Ulisses Garrido na Slovensku
12.8.2015 Výzva na aktívnu integráciu mládeže
21.7.2015 Prvé kolo kolektívneho vyjednávania platov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore na rok 2016
15.7.2015 KOZ SR zotrváva na návrhu minimálnej mzdy pre rok 2016 vo výške 410 EUR
1.7.2015 Dotované rekreačné poukazy pre seniorov v roku 2015 - Leták SOREA
29.6.2015 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
16.6.2015 Z Rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR
12.6.2015 Svetový deň boja proti detskej práci - "Nie práci - Áno kvalitnému vzdelaniu"
10.6.2015 Predstavenstvo KOZ SR odmietlo aktuálny Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom
3.6.2015 Pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci KOZ SR spojené s krstom publikácie "Stal sa úraz, čo teraz?"
1.6.2015 Rokovanie bratislavskej Regionálnej rady KOZ SR
27.5.2015 Minimálna mzda a zamestnanosť
25.5.2015 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
18.5.2015 Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015
12.5.2015 Stretnutie zástupcov KOZ SR s predstaviteľmi ČMKOS
11.5.2015 Pietne spomienkové stretnutie
8.5.2015 70. výročie ukončenia Druhej svetovej vojny
1.5.2015 Podpora myšlienkam odborárov: navýšenie minimálnej mzdy, kvalitný Zákonník práce a kolektívne vyjednávanie
28.4.2015 Situačná správa o stave zamestnaneckého prostredia
28.4.2015 Medzinárodný spomienkový deň
28.4.2015 KOZ SR predstavila návrh minimálnej mzdy na rok 2016 vo výške 410 EUR
24.4.2015 Humanitárne tragédie v Stredozemnom mori
22.4.2015 KOZ SR začala diskusiu so sociálnymi partnermi o dôchodkovom systéme SR
21.4.2015 Dôstojná práca pre zamestnancov vo verejných službách - aktuálny stav v oblasti kolektívneho vyjednávania
16.4.2015 KOZ SR oslávila 25 rokov od svojho vzniku
25.3.2015 Z rokovania Snemu KOZ SR
24.3.2015 KOZ SR vyjadrila solidaritu a úprimnú sústrasť pozostalým obetí leteckého nešťastia vo francúzskych Alpách
23.3.2015 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
8.3.2015 Medzinárodný deň žien
2.3.2015 Odborári z Vyšehradskej skupiny rokovali v Bratislave
23.2.2015 Stretnutie odborárov s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
17.2.2015 Prezident KOZ SR Jozef Kollár diskutoval so študentmi o situácii odborov v rámci Európy a o práve na štrajk
17.2.2015 Predstavenstvo KOZ SR sa pripojilo k celosvetovej akcii 'Ruky preč od nášho práva na štrajk'
16.2.2015 EOK hľadá odborníkov v oblasti pracovného práva EÚ a v oblasti kolektívneho vyjednávania
16.2.2015 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
11.2.2015 Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky vyjadrilo podporné stanovisko aktivitám Odborového zväzu justície v SR
6.2.2015 Stanovisko Predstavenstva KOZ SR k opätovnému otvoreniu II. dôchodkového piliera
6.2.2015 Prísnejšie na agentúry
  Hosťami relácie Analýzy a trendy (TA3) 5.2.2015 boli prezident KOZ SR Jozef Kollár a tajomník RUZ Martin Hošták
3.2.2015 Newsletter k projektu Národnej sústavy kvalifikácií
28.1.2015 Parlament prelomil veto prezidenta Andreja Kisku, keď opätovne v pôvodnom znení schválil novelu Zákonníka práce
27.1.2015 Protestný pochod na podporu schválenia novely Zákonníka práce týkajúcej sa agentúrneho zamestnávania
23.1.2015 Prezident Slovenskej republiky neodolal lobistickej skupine zamestnávateľov. Slová z predvolebnej kampane o pomoci slabším zostávajú zatiaľ len v rovine sľubov.
8.1.2015 KOZ SR vyjadrila solidaritu s Francúzskom a obeťami útoku na redakciu novín Charlie Hebdo v Paríži
5.1.2015 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
29.12.2014 Newsletter k projektu Národnej sústavy kvalifikácii
19.12.2014 Stanovisko KOZ SR k vráteniu novely Zákonníka práce prezidentom SR do parlamentu
17.12.2014 KZVS pre zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme pre rok 2015
17.12.2014 KZVS v štátnej službe pre rok 2015
10.12.2014 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2015
10.12.2014 V Bruseli zasadal Výkonný výbor EOK
8.12.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
8.12.2014 Ponuka ČSOB pre členov odborovej organizácie: Konsolidácia úverov
4.10.2014 Newsletter k projektu Národnej sústavy kvalifikácií
2.12.2014 Prezident KOZ SR čestným hosťom slávnostnému snemu ČMKOS
26.11.2014 Snem KOZ SR
24.11.2014 Zamestnancom vo verejnej a štátnej službe od budúceho roka vzrastú mzdy
23.11.2014 Prezident KOZ SR sa stretol s predsedom Európskeho parlamentu
10.11.2014 Verejná diskusia: Zmluva medzi EÚ a USA: Kto stratí, kto získa?
  O obchodnej a investičnej dohode medzi EÚ a USA (TTIP) diskutovali minulý týždeň (4.11.2014) s Brigitou Schmögnerovou Judita Vanková z Ministerstva hospodárstva SR, poslanec NR SR Ľuboš Blah, politológ Eduard Chmelár a Slavomír Manga, viceprezident KOZ SR: Diskusiu usporiadali Progresívne fórum a Nadácia Friedricha Eberta na Slovensku.
Podľa Slavomíra Mangu Európska odborová konfederácia (EOK) obchodnú dohodu známu pod stratkou TTIP apriori nezatracuje. Má k nej ale vážne výhrady. Kritizuje mieru otvorenosti jej prípravy a svoju prípadnú podporu podmieňuje garanciami konkrétnych sociálnych, či environmentálnych štandardov. Obavy odborárom spôsobuje najmä fakt, že USA sa pridali len k dvom z 8 dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Zároveň sa odbory domnievajú, že v procese prípravy začiatku rokovaní s americkou stranou Európska komisia viac konzultovala s podnikateľskou sférou, na úkor ostatných sociálnych partnerov.
6.11.2014 KOZ SR navrhuje zvýšenie miezd vo verejnej a štátnej správe o päť percent
  Na dnešnej tlačovej konferencii KOZ SR, na ktorej sa zúčastnil viceprezident konfederácie Slavomír Manga a člen Predstavenstva KOZ SR Marián Magdoško, konfederácia uviedla niekoľko dôvodov, prečo by mali zamestnancom verejnej správy stúpnuť platy
31.10.2014 Newsletter k projektu Národnej sústavy kvalifikácií
30.10.2014 Vyhlásenie Európskej odborovej konfederácie k novej Európskej komisii
27.10.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
25.10.2014 KOZ SR STOJÍ PRI VZNIKU NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ NA SLOVENSKU
22.10.2014 Pražská konferencia o elektronickej kontrole tržieb
21.10.2014 "Na mŕtvej planéte nie sú pracovné miesta" - kampaň Európskej odborovej konfederácie
17.10.2014 Medzinárodný deň za odstránenie chudoby
17.10.2014 Ponuka ČSOB pre členov odborovej organizácie: Využite atraktívne podmienky v rámci povinného zmluvného poistenia
16.10.2014 Pracovné stretnutie zástupcov Národného inšpektorátu práce a Konfederácie odborových zväzov SR
16.10.2014 Predstavitelia odborových centrál z Vyšehradskej štvorky sa stretli v Krakove
15.10.2014 Predstavenstvo KOZ SR podporilo požiadavku OZ pracovníkov SAV na jasný koncepčný plán rozvoja SAV zabezpečujúci uchovanie integrity a nezávislosti SAV
7.10.2014 Odborári podporili celosvetový deň za dôstojnú prácu
7.10.2014 Letná škola Paneurópskej regionálnej rady Medzinárodnej odborovej konfederácie v Bratislave
  V pondelok 6.októbra 2014 bola zahájená dvojdňová 7. letná škola Paneurópskej regionálnej rady (Pan European Regional Council - PERC) ...
1.10.2014 Najčastejšie priestupky zamestnávateľov
  V rámci výkonov inšpekcie práce bolo v roku 2013 zistených celkom 8 695 porušení ustanovení Zákonníka práce a v roku 2012 celkom 7 075 porušení ustanovení Zákonníka práce. To znamená, že v roku 2013 odhalili inšpektori práce o 1 620 porušení viac ako v predchádzajúcom roku. Vzrástol aj celkový počet všetkých výkonov inšpekcie práce.
30.9.2014 Spor o minimálnu mzdu
  Hosťami Témy dňa (TA3) 29.9.2014 boli prezident KOZ SR Jozef Kollár a prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
30.09.2014 Svetový deň za dôstojnú prácu
22.09.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
17.09.2014 Predstavitelia KOZ SR sa stretli s tajomníkom Nórskeho odborového zväzu pracovníkov verejnej správy
12.09.2014 Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa zúčastnil oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov a Salamandrového pochodu v Banskej Štiavnici
11.09.2014 Prezident SR Andej Kiska prijal prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára
27.08.2014 Konfederácia odborových zväzov SR vyjadruje úctu nadčasovému odkazu SNP v boji proti akejkoľvek totalite
18.08.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
30.7.2014 Akčný plán Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Európa hodnôt v praxi
  Akčný plán predkladá súbor návrhov, ktoré by EÚ pomohli priblížiť sa k jej cieľu a pritom reagovať na súčasné a budúce výzvy. Obsahuje konkrétne opatrenia v troch kľúčových oblastiach, ktoré sú vzájomne prepojené a dopĺňajú sa.
23.7.2014 List Európskej odborovej organizácie novozvoleným členom Európskeho parlamentu
10.07.2014 PREDSTAVITELIA KOZ SR PRIJALI DELEGÁCIU ČESKOMORAVSKEJ KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV: Odborárov nerozdelia hranice štátov
30.06.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
27.06.2014 Konfederácia odborových zväzov SR Z SR a Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu podporujú snahu poslancov NR SR o rozšírenie zákazu práce počas nedieľ a štátnych sviatkov
26.06.2014 Prezident KOZ SR Jozef Kollár na rokovaní Regionálnej rady predsedov Košického a Prešovského kraja OZ KOVO
26.06.2014 KOZ SR podporuje legislatívne zmeny v novelách Zákonníka práce a zákona o službách zamestnanosti, ktorými chce ministerstvo práce sprísniť podmienky dočasného agentúrneho zamestnávania
23.06.2014 Stretnutie odborárov s predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja
19.06.2014 Európske a americké odbory podporujú "zlatý štandard" v rámci obchodnej dohody TTIP
05.06.2014 Zástupcovia Medzinárodného menového fondu sa stretli so zástupcami KOZ SR
05.06.2014 MOP: Dôstojné pracovné miesta s dôstojnými pracovnými podmienkami
05.06.2014 Spoločné rokovanie regionálnych rád Banskobystrického a Nitrianskeho kraja
02.06.2014 Spravodlivá migrácia - hlavná téma Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve
23.05.2014 Školenie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
19.05.2014 Výzva na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu
14.05.2014 Predstaviteľov KOZ SR prijal prezident SR Ivan Gašparovič
12.05.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
09.05.2014 Pietna spomienka na obete pracovných úrazov pri príležitosti Svetového dna bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci
06.05.2014 Národný konvent o Európskej únii: Dekáda Slovenska v EÚ - Akú Európu chceme?
01.05.2014 Prvý máj 2014: Garancia zvýšenia minimálnej mzdy i nové smerovanie Európskej únie
30.4.2014 Tlačová konferencia KOZ SR: Minimálna mzda na rok 2015 - možnosti a východiská, Mechanizmus úpravy súm životného minima, Postoj KOZ SR k dôchodkovým systémom
28.4.2014 Česká odborová centrála má nového predsedu Josefa Středulu
  Novým predsedom Českomoravskej konfederácie odborových zväzov sa stal doterajší šéf najsilnejšieho českého zväzu KOVO Josef Středula.
14.4.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
  Hospodárska a sociálna rada SR sa v súvislosti s 10. výročím vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na svojom aprílovom rokovaní zaoberala odnotiacou správou o 10 rokoch členstva SR v EÚ.
7.4.2014 Európski odborári demonštrovali v Bruseli za sociálnu Európu
  Viac ako 50 tisíc odborárov z 21 krajín sa v piatok 4. apríla 2014 v Bruseli zúčastnilo demonštrácie v rámci kampane Nová cesta pre Európu, ktorú zorganizovala Európska odborová konfederácia v spolupráci s belgickými odbormi.
4.4.2014 Poslanci vyhoveli prezidentovi SR v novele zákona o ochrane osobných údajoch
  Národná rada SR opätovne schválila vo štvrtok (3.4.2014) novelu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31.3.2014 Stanovisko KOZ SR k  novele zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Na januárovej Rade solidarity a rozvoja vyzvala Konfederácia odborových zväzov SR spolu s ostatnými sociálnymi partnermi vládu SR, aby v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov zorganizovala pracovné stretnutie so zástupcami Úradu na ochranu osobných údajov SR s cieľom pripraviť legislatívne zmeny
27.3.2014 Z rokovania Snemu KOZ SR
  Snem KOZ SR, ktorý sa uskutočnil 27. marca 2014 v bratislavskom hoteli SOREA ...
20.3.2014 Téma Rady solidarity a rozvoja: politika trhu práce, priemyselná konkurencieschopnosť, opatrenia v oblasti klímy a energetiky a aktuálne medzinárodnopolitické dianie
  Vo štvrtok 20. marca sa uskutočnilo rokovanie Rady solidarity a rozvoja, ktoré sa zaoberalo témami nadchádzajúceho stretnutia lídrov EÚ.
10.3.2014 Výzva prezidenta KOZ SR k odborárom pred 2. kolom prezidentských volieb
10.3.2014 Prezident KOZ SR Jozef Kollár na rokovaní ZO SLOVES pri Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky
7.3.2014 8.marec – Medzinárodný deň žien
21.2.2014 Ponuka hotelovej spoločnosti SOREA: Cenovo zvýhodnené pobyty pre členov odborov
19.2.2014 Výzva Rady predsedov OZ KOZ SR k prezidentským voľbám
  Priame voľby prezidenta sú jedným z ústavných práv občana avolebné akty rôzneho typu predstavujú jedny z vrcholných prejavov suverenity občana, z ktorej podľa dikcie moderných demokratických ústav pochádza všetka moc v štáte.
19.2.2014 Z rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR
  Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR na svojom dnešnom rokovaní zaoberala o.i. aj témou súčasného dôchodkového systému a dohodla sa na spoločnom postoji k nadchádzajúcim prezidentským voľbám
17.2.2014 Sociálne práva a sociálny dialóg vo svetle ekonomickej krízy
  Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR, Rada mladých pri KOZ SR a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pripravili 17. februára 2014 v súvislosti s 10. výročím vstupu Slovenska do EÚ a nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu konferenciu na tému Sociálne práva a sociálny dialóg vo svetle ekonomickej krízy.
13.2.2014 Národný konvent o EÚ za účasti slovenského a českého premiéra
  Dňa 13. februára 2014 sa na pôde Univerzity Komenského prezident KOZ SR Jozef Kollár v rámci Národného konventu o Európskej únií (konfederácia je aktívnym účastníkom expertnej pracovnej skupiny) zúčastnil spoločného verejného vystúpenia premiérov Slovenskej a Českej republiky Roberta Fica a Bohuslava Sobotku na tému "Spoločne 10 rokov v EÚ - akú Európu chceme?".
12.2.2014 Ponuka ČSOB pre členov odborovej organizácie: Ovládnite hypotéku mimoriadnymi splátkami
10.2.2014 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady
  Na rokovaní HSR bol prerokovávaný návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (PD SR).
5.2.2014 Ponuka cestovnej kancelárie Ferrotour pre členov odborov
5.2.2014 Pozvánka na konferenciu „Sociálne práva a sociálny dialóg vo svetle ekonomickej krízy“
  Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR a Rada mladých pri KOZ SR Vás pozýva na  konferenciu Sociálne práva a sociálny dialóg vo svetle ekonomickej krízy“
31.1.2014 Dôvera občanov SR k politickým a spoločenským inštitúciám - odborom dôveruje 39% občanov
  Inštitút pre verejné otázky zverejnil dňa 14.1.2014 hodnotenie vývoja kvality demokracie na Slovensku za štvrtý štvrťrok 2013.
31.1.2014 Podporte aj vy petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele!
  Konfederácia odborových zväzov SR ešte v júli 2013 vyjadrila podporu občianskej iniciatíve Aliancie za nedeľu za prijatie zákona na ochranu nedele, aby podniky a prevádzky, kde to nie je nevyhnutné, zostali v nedeľu zatvorené.
29.1.2014 Téma Rady solidarity a rozvoja: problematika nezamestnanosti mladých ľudí a Partnerská dohoda 2014 - 2020
  Rada solidarity a rozvoja sa na svojom prvom rokovaní v roku 2014 zaoberala predovšetkým problematikou nezamestnanosti mladých ľudí.
21.1.2014 Harmonogram schôdzí Národnej rady SR na rok 2014
21.1.2014 Plán práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2014
17.1.2014 Prezident SR Ivan Gašparovič prijal predstaviteľov KOZ SR a predsedov odborových zväzov
  Prezident SR Ivan Gašparovič prijal predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov na čele s prezidentom Jozefom Kollárom a predsedov jednotlivých odborových zväzov na tradičnom novoročnom stretnutí.
16.1.2014 Tlačová konferencia KOZ SR: Priority Konfederácie odborových zväzov SR v roku 2014
16.12.2013 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
  Na rokovaní HSR SR bolo predložených a prerokovaných niekoľko návrhov zákonov, koncepcií, stratégií z dielne ministerstva financií, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva hospodárstva či ministerstva spravodlivosti, ku ktorým KOZ SR nemala pripomienky a odporučila ich na ďalšie legislatívne konanie.
12.12.2013 Prezident KOZ SR Jozef Kollár na rokovaní Rady predsedov Odborového zväzu ZVJS a rokovaní Snemu SLOVES
  Vo štvrtok 12. decembra sa prezident KOZ SR Jozef Kollár zúčastnil dvoch pracovných stretnutí odborových zväzov, na ktorých prítomných informoval o aktuálnej činnosti KOZ SR, o výsledkoch rokovania Snemu a Predstavenstva KOZ SR, zhrnul výsledky práce konfederácie za posledný kalendárny rok ...
03.12.2013 Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú správu na rok 2014
28.11.2013 Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb: Hodnotenie  I. polroku 2013 nórskeho projektu „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“
25.11.2013 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
  Tripartita sa dnes zaoberala jedenástimi rôznorodými materiálmi a návrhmi zákonov...
25.11.2013 Európsky výbor pre sociálne práva Rady Európy posilnil kolektívne práva! Švédske zákony „LAVAL“ porušujú revidovanú Európsku chartu sociálnych prá
  V rozhodnutí zverejnenom 20. novembra 2013 Európsky výbor pre sociálne práva (ECSR) prišiel k záveru, že Švédsko porušuje revidovanú Európsku chartu sociálnych práv v niekoľkých smeroch.
25.11.2013 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2014
  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 bola dnes - 25. novembra 2013 slávnostne podpísaná
21.11.2013 Zástupcovia Rakúskeho odborového zväzu (ÖGB) z Frakcie sociálnodemokratických odborárok a odborárov (FSG) diskutovali s predstaviteľmi KOZ SR
  Zástupcovia Rakúskeho odborového zväzu (ÖGB) z Frakcie sociálnodemokratických odborárok a odborárov (FSG) sa počas študijnej cesty v rámci projektu „Spoločný pracovný trh – spoločná budúcnosť“ stretli ...
21.11.2013 Predseda najväčšej odborovej centrály Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Jaroslav Zavadil na návšteve KOZ SR
  Slovensko a Konfederácia odborových zväzov SR boli cieľom poslednej návštevy Jaroslava Zavadila len deň pred ukončením jeho pôsobenia vo funkcii predsedu Českomoravskej konfederácie odborových zväzov.
20.11.2013 Modernizácia právnej úpravy kolektívneho vyjednávania ako piliera sociálneho dialógu
  Asociácia zamestnávateľských zväzov SR usporiadala dňa 20.11.2013 odbornú konferenciu týkajúcu sa kolektívneho vyjednávania.
15.11.2013 Regionálnej rady predsedov Košického a Prešovského kraja OZ KOVO sa zúčastnil aj prezident KOZ SR Jozef Kollár
  Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa 14. až 15. novembra 2013 zúčastnil dvojdňovej Regionálnej rady predsedov Košického a Prešovského kraja OZ KOVO
10.10.2013 Prezident KOZ SR Jozef Kollár na stretnutí odborových konfederácií V4
  Najvyšší predstavitelia odborových konfederácií z Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko), ktoré sú členmi Európskej odborovej konfederácie (EOK), sa 7.októbra 2013 stretli na spoločnom rokovaní v Prahe.
10.10.2013 Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR
  Dnešné mimoriadne rokovanie tripartity malo vo svojom programe dva body, a to: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 a Správu o stave školstva na Slovensku po verejnej diskusii.
07.10.2013 Svetový deň za dôstojnú prácu
  Medzinárodná odborová organizácia (MOK) vyhlásila aj v tomto roku 7.október za Svetový deň boja za dôstojnú prácu (Worl day for Decent Work).
03.10.2013 KOZ SR: Minimálna mzda musí zodpovedať 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve
  Konfederácia odborových zväzov SR v júli 2013 predložila vlastný návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2014, a to 364,70 €.
01.10.2013 Pracovné stretnutia prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára na východnom Slovensku
  Minimálna mzda, prerokovávanie novely zákona o kolektívnom vyjednávaní ohľadom rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ...
23.09.2013 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR: KOZ SR bude aj naďalej pokračovať vo svojom úsilí zatvárať pomyselné nožnice medzi hranicou minimálnej mzdy a hranicou chudoby
  Z rokovania rady bol na základe verejnej diskusie, oproti avizovanému programu, stiahnutý Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 - 2016.
16.09.2013 Téma Rady solidarity a rozvoja: nižšie odvody nízkopríjmových zamestnancov a odvodový úver
  Na pondelkovom rokovaní Rady solidarity a rozvoja predstavili minister práce Ján Richter a minister financií Peter Kažimír dva zámery vlády z oblasti zamestnanosti
06.09.2013 Minimálna mzda, potenciál pracovnej sily a ľudská dôstojnosť
23.08.2013 Rada mladých pri KOZ SR: Odbory máme v krvi
  Prvý ročník akcie Odbory máme v krvi zorganizovala v piatok 23.8.2013 Rada mladých pri Konfederácii odborových zväzov SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) v Bratislave.
21.08.2013 Výzva KOZ SR: Každý zamestnanec má právo na priaznivé a dôstojné pracovné podmienky!
  KOZ SR je v poslednej dobe konfrontovaná s množiaci sa prípadmi šikanovania, ktoré sa prejavuje na pracoviskách v podobe nekalých praktík niektorých zamestnávateľov, resp. ich manažmentu.
21.08.2013 Rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica
  Rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý okrem iného vyhlásil, že "dialóg je pre mňa každodenná pracovná metóda a verím, že strategické partnerstvo, ktoré je medzi vládou a odbormi, je vnímané obojstranne užitočne.
12.08.2013 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR: Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy pre rok 2014 nedohodli
  Návrh minimálnej mzdy na rok 2014, návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi, o príspevku pri narodení dieťaťa a o rodičovskom príspevku boli dominantnými témami posledného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR.
26.07.2013 Na valorizácií všetkých dávok pomoci všeobecne a zákonnom ustanovení rozlíšenia objektívnych a subjektívnych dôvodov odkázanosti na pomoc v hmotnej núdzi trváme
  Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR) ako jeden zo subjektov v rámci pripomienkového konania vzniesla niekoľko zásadných pripomienok k návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, návrhu zákona o rodičovskom príspevku a k návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
24.07.2013 KOZ SR podporuje občiansku iniciatívu za prijatie zákona na ochranu nedele
  Sociálni partneri vrátane Konfederácie odborových zväzov SR sú spolu s vládami členských štátov EÚ vyzývaní, aby uľahčovali zosúladenie pracovného a rodinného života.
11.07.2013 Stretnutiu so zástupcami médií dominovala téma minimálnej mzdy a úrazového poistenia
  Výška minimálnej mzdy pre rok 2014, návrh konfederácie ohľadom osamostatnenia úrazového poistenia z balíka sociálneho poistenia, či problematika kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa boli témami neformálneho stretnutia - raňajok zástupcov médií s prezidentom KOZ SR Jozefom Kollárom a viceprezidentom konfederácie Slavomírom Mangom.
09.07.2013 Predstavitelia Odborového zväzu DREVO, LESY VODA a Odborového zväzu vodární Maďarska na pôde konfederácie
  V týchto dňoch pricestovala na priateľskú pracovnú návštevu Odborového zväzu DREVO, LESY VODA delegácia Odborového zväzu vodární Maďarska.
09.07.2013 KOZ SR má záujem na prehlbovaní sociálneho dialógu s územnou samosprávou
  Po minulotýždňových rokovaniach o výške minimálnej mzdy na rok 2014 so zástupcami zamestnávateľských zväzov RUZ a AZZZ SR sa dnes prezident KOZ SR Jozef Kollár stretol aj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorým predstavil návrh konfederácie.
02.07.2013 Rokovania o minimálnej mzde pre rok 2014 so zástupcami zamestnávateľov
  V zmysle stanoveného cieľa KOZ SR - Boj s pracujúcou chudobou - predložila dnes konfederácia na vzájomných bilaterálnych rokovaniach s Republikovou úniou zamestnávateľov (RUZ) a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) svoj návrh na úpravu minimálnej mzdy (MM) pre rok 2014.
01.07.2013 Rokovanie o Kolektívnych zmluvách vyššieho stupna pre štátnu a verejnú službu pre rok 2013 stále otvorené
  Posledná valorizácia platov zamestnancov v štátnej a vo verejnej sfére prebehla ešte v roku 2010, aj to len o jedno percento.
24.06.2013 Zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR
  Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa 24. júna 2013 konalo za prítomnosti všetkých sociálnych partnerov, prerokovávalo novelizácie zákonov a hodnotiace správy a stratégie v kompetencii viacerých ministerstiev. Sociálni partneri sa zhodli a odporučili na ďalšie legislatívne konanie 25 z 27 predkladaných návrhov.
20.06.2013 Prezident KOZ SR cestný host 18. zjazdu Rakúskeho odborového zväzu
  "Misia spravodlivosti" bolo motto 18. zjazdu Rakúskeho odborového zväzu (ÖGB), ktorý sa 18. - 20. júna 2013 konal vo Viedni. Ako zahraničný hosť sa ho zúčastnil aj prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár.
17.06.2013 Z rokovania Predstavenstva KOZ SR
  Vlastný návrh na úpravu minimálnej mzdy pre rok 2014 a aktuálny stav kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2013 a 2014 boli hlavnými témami rokovania Predstavenstva KOZ SR.
13.06.2013 Akú Európu chceme? – Aj sociálnu!
  Národný konvent o Európskej únii ako inštitucionálnu platformu pre celospolocenskú diskusiu o vízii spolocnej Európy za úcasti ústavných cinitelov a politických predstavitelov, exekutívy, parlamentu, cirkví, expertov, mimovládnych organizácií, médií, záujmových združení, predstavitelov samospráv, hospodárskeho a kultúrneho života iniciovalo Ministerstvo zahranicných vecí a európskych záležitostí SR na základe rozhodnutia vlády v januári 2013 najmä v súvislosti s prípravami slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016.
12.06.2013 Malí otroci ešte stále nepatria minulosti – KOZ SR podporuje výzvu Medzinárodnej organizácie práce na elimináciu detskej práce
  Podľa dostupných údajov dnes na celom svete pracuje na plný úväzok okolo 215 miliónov detí. Tento problém sa dotýka aj Slovenska.
11.06.2013 Prezident SR Ivan Gašparovic podpísal novelu zákona o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci
  Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorou sa upravujú podmienky bezpečnosti a ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci.
07.06.2013 102. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve
  Dôstojná práca, jej aktuálny stav a budúcnosť je témou číslo jeden, o ktorej na 102. zasadaní Medzinárodnej konferencii práce v Ženeve diskutuje okolo 5 tisíc delegátov.
06.06.2013 Slávnostný podpis „Dohody o spolupráci v oblasti BOZP medzi NIP a KOZ SR
  Prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Ing. Jozef Kollár a generálny inšpektor Národného inšpektorátu práce Ing. Andrej Gmitter pri slávnostnom akte podpisu ...
04.06.2013 Kvalita a úroven ochrany „pracovného“ života a zdravia zamestnancov musí zostať zachovaná!
  Národná rada SR na svojom rokovaní 23. mája 2013 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...
27.05.2013 KOZ podporuje boj proti „čiernej“ práci, chce pomôcť aj dobrovoľným sporiteľom na dôchodok
  Návrhy zákonov o inšpekcii práce, o "čiernej" práci a nelegálnom zamestnávaní ako aj o doplnkovom dôchodkovom sporení boli z pohľadu sociálnych partnerov najdôležitejšími, a diskusia potvrdila, že oprávnene, bodmi rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR, ktoré sa uskutočnilo 27.5.2013.
23.05.2013 Obojstranný záujem o spoluprácu
  Na návštevu Konfederácie odborových zväzov SR a prvé stretnutie s novým prezidentom po VII. zjazde odborov zavítala (23.5.2013) kubánska veľvyslankyňa v Slovenskej republike Loipa Sánchez Lorenzo.
18.05.2013 Konfederácia podporuje opatrenia na rast ekonomiky i zamestnanosti
  Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy (18.5.2013) uviedol, že vládny balíček na podporu rastu ekonomiky pomôže zamestnanosti na Slovensku a hoci opatrenia v tejto oblasti sú skôr krátkodobé, v súčasnosti, pri takmer 15-percentnej nezamestnanosti ich pokladá za nutné.
18.05.2013 VI. zjazd OZ KOVO o rozhodujúcich témach súčasnosti
  Rastúca nezamestnanosť v eurozóne, ekonomická kríza, novela Zákonníka práce a vnútropolitická situácia boli hlavnými témami VI. zjazdu Odborového zväzu KOVO, ktorý sa konal v dňoch 17. a 18.5.2013 v Piešťanoch.
16.05.2013 Európska únia musí mat sociálny rozmer
  Postoj Európskej odborovej konfederácie (EOK) k sociálnemu rozmeru Európskej únie, ale aj postoj a názory na túto tému zo slovenskej strany boli vo štvrtok (16.5.2013) v Bratislave predmetom rozhovorov predsedu vlády SR Roberta Fica s generálnou tajomníčkou EOK pani Bernadette Ségol, ktorú sprevádzal prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár.
09.05.2013 Národný konvent: Zodpovednost aj solidarita
  Akú Európu chceme? Odpoveď na túto otázku hľadali politici, mimovládne organizácie, ale aj predstavitelia samospráv, hospodárstva či kultúry na Národnom konvente (NK) o Európskej únii, ktorý sa zišiel 9. 5. 2013 v Bratislave v historickej budove Národnej rady SR.
09.05.2013 Matkám, starým mamám, kolegyniam!
03.05.2013 Hold a úcta sociálnych partnerov obetiam pri práci
01.05.2013 KOZ SR usiluje o dôstojný život zamestnancov a ich rodín
  "Sociálny zmier sa podarilo udržať aj vďaka konštruktívnemu sociálnemu dialógu," povedal predseda vlády SR Robert Fico na prvomájovom zhromaždení pri príležitosti sviatku práce v Žiline, ktoré spolocne zorganizovali Konfederácia odborových zväzov SR so Žilinským samosprávnym krajom.
30.04.2013 Aktívna politika trhu práce musí byt transparentná a efektívna
  Na tlacovej konferencii (30. apríla 2013) prezentovali predstavitelia KOZ SR zástupcom masmédií vlastný návrh zásad financovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce s cielom zvýšit ich efektívnost a úcinnost vo vztahu k cielovým skupinám z radov uchádzacov o zamestnanie.
  Zmeny v odvodoch od 1.1.2013
  Zákonník práce 2013
  Príručka odborového funkcionára v ZO
  Historicky je odborové hnutie založené na poznaní, že len spoločný postup zamestnancov voči zamestnávateľom môže priniesť úspech v boji proti nízkym mzdám, ťažkému sociálnemu postaveniu, chudobe, strate zamestnania, svojvôli zamestnávateľov...
  Staň sa členom odborov
  Národný program organizovania nových členov odborov ...
   


Copyright © 2009 Datex, s.r.o.